Magister  |  Webmail  |  Office 365  |  Google G Suite  |  Cool  |  Printportaal       
Alfrinkcollege - Onderwijs - Visie en didactiek

Visie en didactiek

Wij gaan ervan uit dat leren plaats dient te vinden in een situatie die veilig is. De docent speelt hierin een grote rol en heeft een grote invloed op de manier waarop in zijn klas het pedagogisch klimaat vorm krijgt. De voorwaarden om zo te werken, in een school waarin leerlingen zich kunnen ontwikkelen zijn: veiligheid, zorg, respect.

Kennis Als Gereedschap Activerend Leren: KAG-AL

De Instelling voor Voortgezet Onderwijs Deurne geeft, op basis van haar visie op leren en onderwijzen, richting aan onderwijs en begeleiding van leerlingen. Docenten leren leerlingen hoe zij zelfstandig en samenwerkend kunnen leren, als voorbereiding op het kunnen functioneren in de maatschappij. Er worden immers steeds hogere eisen gesteld aan zelfstandigheid, initiatief nemen en een leven lang leren. Het project KAG-AL ondersteunt deze visie volledig. Deze onderwijskundige visie berust op enkele pijlers:

1.Een leven lang leren
2.Kennis als gereedschap
3.Activerend  leren
4.Van gestuurd worden naar zelfsturing
5. Leren kun je leren