Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud  |  Webprint Portal       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Kwaliteitsbeleid - Tevredenheidsonderzoeken

Tevredenheidsonderzoeken

Binnen onze scholen houden we regelmatig ouder- en leerlingtevredenheidsonderzoeken. Deze worden in samenwerking met Kwaliteitsscholen uitgevoerd.
Onze resultaten worden vergeleken met de resultaten van andere scholen, die ook zijn aangesloten bij Kwaliteitsscholen. Op basis van het gemiddelde ontstaat er een representatief beeld van de tevredenheid.
De resultaten worden weergegeven als weer-icoontjes. Hieronder treft u de links aan naar de diverse onderzoeken, die inmiddels binnen onze scholen zijn uitgevoerd.

Klik op de deelschool om de onderzoeksresultaten te zien:

Er wordt ten opzichte van de benchmark gescoord op een schaal van 4. 

 betekent ‘goed’.  betekent ‘ruim voldoende’.  betekent ‘voldoende’. geeft aan dat de score onvoldoende is.