Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Financiën - Kluisje

Kluisje

Leerlingen kunnen zich melden bij de conciërge voor het huren van een kluisje. Voor de huur wordt een vast bedrag gevraagd en daarbij komt een bedrag voor de borg.  De kluisjes zijn bedoeld voor leerlingen om hun schoolspullen, eventueel de jas en voor de gymles portemonnee, horloge, kettinkjes, ringen en mobiele telefoon e.d. tijdelijk op te bergen. De directie van de deelschool kan het kluisje controleren, als zij vermoedt dat een leerling er op een oneigenlijke wijze gebruik van maakt. De controle dient echter altijd te gebeuren in aanwezigheid van de kerngroepleider of de conciërge. De betrokken leerling kan daarbij aanwezig zijn, indien dit mogelijk is en als de reden voor een oneigenlijk gebruik gegrond is.