Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Schoolplan

Schoolplan

In ons ‘schoolplan IVO-Deurne 2012-2016’ hebben we als instelling onze ambities en speerpunten geformuleerd. Koers 2016 van Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) heeft als basis gefungeerd. In het schoolplan heeft de directie hoofdthema’s geformuleerd waarop de kerngroepleiders in samenspraak met hun docenten gezamenlijke doelstellingen en activiteiten hebben aangegeven.
Het schoolplan is een dynamisch document. Het zal door voortschrijdend inzicht van alle betrokkenen en door allerlei maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen binnen en buiten de school worden beïnvloed.

Klik hier voor het schoolplan IVO-Deurne 2012-2016.