Magister  |  Webmail  |  Office365  |  Google Cloud       
Cambridge English for Schools
IVO-Deurne - Organisatie - Schoolplan

Schoolplan

In ons ‘schoolplan IVO-Deurne 2016-2020’ hebben we als instelling onze ambities en speerpunten geformuleerd. Op basis van het schoolplan 2012-2016 hebben de  kerngroepleiders in samenspraak met medewerkers bijstellingen geformuleerd. Met deze input is dit nieuwe plan tot stand gekomen.
Het schoolplan is een dynamisch document. Het zal door voortschrijdend inzicht van alle betrokkenen en door allerlei maatschappelijke, politieke en onderwijskundige ontwikkelingen binnen en buiten de school worden beïnvloed en daar waar nodig worden aangepast. De kernwaarden van IVO-Deurne en de deelscholen hebben we samengevat in posters. Deze hangen op zichtbare plekken in de school.

Klik hier voor het schoolplan IVO-Deurne 2016-2020
Klik hier voor de kernwaarden van IVO-Deurne en onze deelscholen